Tommy Associates Pty Ltd
ค้นหาไอคอน
โลโก้ทอมมี่
บี
ดี
อี
เอฟ
ชม
ฉัน
เอ็น
โอ
วี

อภิธานศัพท์

การกำหนดเวลาควรเป็นเรื่องง่าย แม้ว่าคำศัพท์สำคัญบางคำอาจทำให้สับสนหรืออาจเป็นเรื่องใหม่ก็ตาม Tommy ได้จัดทำรายการความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานโดยทั่วไป การกำหนดเวลา, เวลาและการเข้าร่วม คำสำหรับการอ้างอิงของคุณ

ทอมมี่ช่วยคุณได้อย่างไร?

ไอคอนคุณสมบัติ 1

การจัดตารางเวลาพนักงาน

ทอมมี่สำหรับบัญชีรายชื่อ

เวลาและการเข้าร่วม

เวลาและการเข้าร่วม

ทอมมี่สำหรับการติดตามเวลา

การสื่อสารเป็นทีม

ทีม
การสื่อสาร

Tommy สำหรับการส่งข้อความและฟีดข่าว