มายทอมมี่ดอทคอม

Tommy Associates Pty Ltd
ค้นหาไอคอน
โลโก้ทอมมี่

พันธมิตร

ทีมออกใบแจ้งหนี้

ขณะนี้ Tommy Experts ไม่มีบริการออกใบแจ้งหนี้ภายในสำหรับงานของพันธมิตร ข้อเสนอและความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า/การเรียกเก็บเงินอยู่ภายนอก Tommy และระหว่างพันธมิตรที่ให้บริการกับลูกค้าที่กำลังร้องขอโดยตรง

Tommy คาดว่าจะเพิ่มโซลูชันการออกใบแจ้งหนี้และการประมวลผลการชำระเงินภายในสำหรับงานประเภทใดประเภทหนึ่ง แม้ว่าการเรียกเก็บเงินโดยตรงระหว่างคู่ค้าและลูกค้าจะยังคงยังคงอยู่