โลโก้ทอมมี่

วิธีส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและงานของพนักงาน

8 เคล็ดลับสุขภาพและความงามแบบองค์รวม

การสร้างสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นทางวิชาชีพและส่วนบุคคลอาจเป็นเรื่องท้าทายสำหรับพนักงาน ความต้องการในการทำงานอาจส่งผลกระทบต่อความรับผิดชอบของครอบครัว ความสัมพันธ์ และความมุ่งมั่นในการเป็นอาสาสมัครหรืองานอดิเรก และความมุ่งมั่นส่วนตัวอาจส่งผลต่อความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบในการทำงานได้ อย่างไรก็ตาม การจัดการความสมดุลนี้เป็นส่วนสำคัญของการมีส่วนร่วมของพนักงาน ประสิทธิภาพการทำงาน และความพึงพอใจ มีปัจจัยหลายประการที่มีอิทธิพลต่อสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน เช่น ชั่วโมงการทำงานที่ยาวนาน การหยุดงานไม่เพียงพอ ค่าล่วงเวลา และสภาพการทำงานที่ตึงเครียด

การใช้แนวทางเชิงรุกในการจัดการปัญหาเหล่านี้อาจรวมถึง:

1. ถามพนักงานของคุณ

ดำเนินการสำรวจพนักงานของคุณเพื่อทำความเข้าใจความต้องการตารางเวลา ชั่วโมง การจัดการปริมาณงาน และสภาพการทำงานโดยทั่วไป การตรวจสอบผลการสำรวจจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าใจความต้องการของพนักงาน

2. การศึกษา

การให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับวิธีการจัดการสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานผ่านการฝึกอบรมการพัฒนาส่วนบุคคลถือเป็นวิธีเชิงบวกและเชิงรุกในการจัดการความเป็นอยู่ของพนักงานของคุณ การฝึกอบรมอาจรวมถึงคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือในการจัดการและทบทวนความเป็นอยู่ที่ดี

3. เสนอชั่วโมงที่ยืดหยุ่นได้

โดยทั่วไปพนักงานชอบตารางการทำงานที่ยืดหยุ่น (8 เคล็ดลับง่ายๆ ในการจัดการตารางเวลาของทีมของคุณ) เนื่องจากให้อิสระมากขึ้นในการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงาน การนำเสนอชั่วโมงทำงานแบบยืดหยุ่นอาจหมายถึงความยืดหยุ่นในวันและเวลาทำงาน ตราบใดที่ถึงจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำและเป็นไปตามข้อกำหนดในการทำงาน การนำเสนอความยืดหยุ่นนี้อาจสร้างความแตกต่างที่สำคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

4. ส่งเสริมการหยุดพัก

การหยุดพักเป็นประจำสัมพันธ์กับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ทีมของคุณหยุดพักจากการทำงานและตั้งความคาดหวังว่าทุกคนจะให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ที่ดีของตนเอง

5. ตรวจสอบปริมาณงานอย่างสม่ำเสมอ

การตรวจสอบปริมาณงานของพนักงานแต่ละคนเป็นส่วนสำคัญของความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน การประชุมทีมสามารถช่วยจัดสรรและแบ่งปันภาระงานได้ การเช็คอินกับพนักงานสามารถหลีกเลี่ยงความเหนื่อยหน่ายและลดความเครียดได้

6. การสนับสนุนที่ยืดหยุ่นสำหรับผู้ปกครอง

การจัดการการทำงานที่ยืดหยุ่นทำให้ชีวิตของพ่อแม่จัดการได้ง่ายขึ้นมาก บิดามารดามีความรับผิดชอบมากมายและอาจรู้สึกว่าภาระผูกพันของตนมีมากเกินไป การสร้างสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานสำหรับผู้ปกครองถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงสองปีที่ผ่านมาของการแพร่ระบาดของโควิด-19 การให้สิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมกันแก่ผู้ปกครอง รวมถึงการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร การดูแลเด็ก เวลาที่ยืดหยุ่น และการแบ่งงานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปกครอง

7. เป็นผู้นำด้วยการเป็นตัวอย่าง

การส่งเสริมความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานในทีมของคุณอาจทำได้ง่ายเพียงแค่เป็นตัวอย่างโดยการทำงานในเวลาที่เหมาะสม หยุดพัก หลีกเลี่ยงการส่งอีเมลนอกเวลาทำการ และแสดงความมุ่งมั่นที่สมดุลต่องานและชีวิตส่วนตัวของคุณ

8.สนับสนุนให้มีเวลาว่าง

การส่งเสริมให้พนักงานมีเวลาหยุดสามารถหลีกเลี่ยงความเหนื่อยหน่ายและความเครียดที่เลวร้ายลงได้

บทสรุป

การจัดการความมุ่งมั่นส่วนบุคคลและครอบครัวถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพนักงาน และด้วยกลยุทธ์ง่ายๆ เหล่านี้ พนักงานและธุรกิจของคุณสามารถสร้างสมดุลที่เหมาะสมได้