Tommy Associates Pty Ltd
ค้นหาไอคอน
โลโก้ทอมมี่

หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเพื่อการนำไปปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น

หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเพื่อการนำไปปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น
หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผลเพื่อการนำไปปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น

หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง?

อะไรทำให้ข้อความมีประสิทธิภาพ คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพนักงานของคุณได้รับข้อมูลของคุณอย่างดี?

แอนดรูว์-อ้าง

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร คุณควรใช้หลักการบางประการ ในบทความนี้ เราจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับหลักการสื่อสารต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการในองค์กรของคุณ 

การสื่อสาร

1. ทำให้การสื่อสารของคุณเป็นเรื่องง่าย

เมื่อสื่อสารกับพนักงานของคุณ ควรทำให้สั้นและตรงประเด็น เพราะการสื่อสารอาจใช้เวลานานเกินไปในที่ทำงาน

ให้เป็นไปตาม รายงานสถานะการสื่อสารทางธุรกิจทางไวยากรณ์ปี 2023การสื่อสารกับเพื่อนร่วมงานจะใช้เวลา 72% ของสัปดาห์การทำงานของคุณ

ใช้คำง่ายๆ ทั่วไปเพื่อให้ทีมของคุณสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว หลีกเลี่ยงคำที่คลุมเครือและเป็นเทคนิคเพราะอาจเข้าใจยาก หากพนักงานของคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังพยายามสื่ออะไร ความพยายามในการสื่อสารจะไม่มีประโยชน์

สัปดาห์การทำงาน

แหล่งที่มา: สเต็ป

2. ชัดเจนเมื่อคุณระบุข้อความ

ความชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญเพราะหากไม่มีอุปสรรคในการสื่อสารก็จะมีสิ่งกีดขวาง คุณสามารถมีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและชัดเจนเท่านั้น

alex-quote

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความของคุณไม่มีความคลุมเครือ เสียงรบกวน และการบิดเบือน หากช่วยได้ ให้จดบันทึกและแก้ไขจนกว่าจะอยู่ในรูปแบบที่โปร่งใสที่สุด

พูดข้อความของคุณในลักษณะที่พนักงานของคุณจะเข้าใจได้อย่างชัดเจน ดังนั้นเมื่อจะส่งข้อความให้คำนึงถึงคนที่จะรับข้อความนั้นด้วย คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนข้อความสำหรับพนักงานแต่ละคนได้ หากพนักงานคนใดคนหนึ่งจะได้รับข้อความต่างกัน

3. ขอให้พนักงานของคุณให้ข้อเสนอแนะ

คุณต้องแน่ใจว่าพนักงานเข้าใจสิ่งที่คุณพยายามจะพูด อย่างไรก็ตาม คุณจะไม่รู้เรื่องนี้เว้นแต่คุณจะถามพวกเขา

วิธีที่ดีที่สุดในการค้นหาสิ่งนี้คือการขอให้พวกเขาแสดงความคิดเห็น อย่างไรก็ตาม มีหลายวิธีในการขอคำติชมจากพนักงาน

ข้อเสนอแนะของพนักงาน

คุณสามารถลองใช้วิธีการตอบรับเหล่านี้ทั้งหมดได้ แต่คุณต้องติดตามดูเพื่อพิจารณาว่าพนักงานตอบสนองต่ออะไรมากที่สุด เราแนะนำ แพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของพนักงาน เพราะพนักงานสามารถให้ข้อเสนอแนะได้อย่างรวดเร็ว

4. เป็นผู้ฟังที่ดีและฝึกการฟังอย่างกระตือรือร้น 👂

เมื่อคุณได้รับคำติชมจากพนักงาน คุณจะต้องเป็นผู้ฟังที่ดี หากคุณไม่รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน การส่งวิธีการแสดงความคิดเห็นออกไปก็ไม่มีประโยชน์

แชนนอน-อ้าง

คุณไม่เพียงต้องฟังสิ่งที่สมาชิกในทีมของคุณกำลังบอกคุณเท่านั้น แต่ยังต้องรับฟังอย่างถูกต้องอีกด้วย การทำเช่นนี้หมายถึงการเห็นคุณค่าของพนักงานของคุณนอกเหนือจากงานที่พวกเขาทำเพื่อคุณ คุณต้องชื่นชมว่าพนักงานของคุณเป็นคนฉลาดและมีความคิดดีๆ ที่คุณควรคำนึงถึง

5. ส่งข้อความของคุณตรงเวลา ⌚

ส่งข้อความในเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ หากส่งช้าอาจไม่มีประโยชน์อีกต่อไป 

สถิติที่สำคัญ เซนต์ระบุว่าพนักงาน 28% บอกว่าพวกเขาไม่สามารถส่งงานตรงเวลาได้เนื่องจากการสื่อสารที่ไม่ดี ดังนั้น คุณต้องแน่ใจว่าคุณส่งข้อมูลการสื่อสารไปยังพนักงานเมื่อพวกเขาต้องการ

6. ให้ข้อมูลที่ครบถ้วน

ข้อมูลของคุณควรครบถ้วนและเพียงพอ 

อาจทำให้เกิดความสับสน ล่าช้า และไม่มีประสิทธิภาพเมื่อไม่เป็นเช่นนั้น ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าคุณมีข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดที่จะส่งให้กับพนักงาน หากคุณไม่มีข้อมูลครบถ้วน ก็ไม่ควรส่งการสื่อสารที่ไม่สมบูรณ์ออกไป เพราะมันจะส่งผลเสียมากกว่าผลดี

ข้อความที่เพียงพอยังจำเป็นต่อการวางแผนและการตัดสินใจ คุณต้องรวบรวมข้อมูลทั้งหมดในลักษณะที่เหมาะสมกับพนักงาน

7. ดึงดูดความสนใจของพนักงานของคุณ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร พนักงานควรให้ความสนใจกับข้อความอย่างเต็มที่

เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ให้ความสำคัญกับข้อมูลก็อาจทำให้เกิดปัญหาเรื่องความถูกต้องและความเข้าใจได้

ดังนั้น คุณต้องดึงดูดพนักงานของคุณในลักษณะที่ดึงดูดความสนใจและดึงดูดพวกเขาได้ทันที เช่น เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสื่อสารใน ส่วนหัวของอีเมล

จุดมุ่งหมายคือเพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมในการสื่อสารเท่าที่พวกเขาต้องการมีส่วนร่วม หากพวกเขาจะสนับสนุนธุรกิจเนื่องจากการสื่อสาร การสื่อสารของคุณจะประสบความสำเร็จ

คำพูดของ Simon

8. เก็บข้อความของคุณไว้โดยย่อ

เครื่องหมายคำพูดไวยากรณ์

แหล่งที่มา: ไวยากรณ์

พนักงานอาจมีงานยุ่ง ดังนั้นควรแน่ใจว่าข้อความของคุณสั้นและมีความหมาย 

งดการใช้คำซ้ำหรืออธิบายมากเกินไป เพราะจะทำให้เสียเวลา รบกวน และลดความสำคัญและประสิทธิผลของข้อมูล 

ส่งผลให้เกิดผลเสียต่อลูกจ้างและนายจ้างได้

ให้เป็นไปตาม รายงานสถานะการสื่อสารทางไวยากรณ์ปี 2023พนักงาน 43% ระบุว่าการสื่อสารที่ไม่ดีทำให้พวกเขามีประสิทธิผลน้อยลง นอกจากนี้ เจ้าของธุรกิจ 38% กล่าวว่าการสื่อสารที่ไม่ดีส่งผลเสียทางการเงินต่อธุรกิจ

กุญแจสำคัญในการสื่อสารกับพนักงานของคุณคือการแก้ไขการสื่อสาร ถ้าคิดว่าการสื่อสารยาวเกินไปก็ตัดให้สั้นกระชับพอ

9. มีความสม่ำเสมอในวิธีที่คุณสื่อสาร

ข้อความของคุณควรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แผนงาน นโยบาย และแผนงานของบริษัท หากขัดแย้งกันก็อาจทำให้สับสนได้

นอกจากนี้ คุณต้องทำให้คุณภาพการสื่อสารของคุณสอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณแก้ไขอีเมลการสื่อสารของคุณ ให้ดำเนินการนี้ต่อไปเพื่อทำให้อีเมลดังกล่าวดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

10. มีความฉลาดทางอารมณ์ 🧠

เมื่อคุณมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้วยวาจากับพนักงาน ให้มีส่วนร่วมกับพวกเขาด้วยอารมณ์เพื่อให้พวกเขามีส่วนร่วมกับคุณอย่างแท้จริง

แสดงความฉลาดทางอารมณ์ด้วยการจัดการอารมณ์ระหว่างการสื่อสารเพราะว่า อารมณ์เชิงลบอาจหันเหความสนใจไปจากข้อความจริงจังที่คุณพยายามจะสื่อถึงพนักงาน

คุณต้องตระหนักรู้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของพนักงานด้วย ค้นหาวิธีพูดคุยกับพวกเขาซึ่งจะทำให้พวกเขาลงทุนในบริษัททางอารมณ์ นอกจากนี้ ให้พิจารณาสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด เช่น การแสดงออกทางสีหน้าและภาษากายเพื่อพิจารณาว่าพวกเขารับข้อมูลอย่างไร

ปีเตอร์-คำพูด

11. มีความละเอียดอ่อนเกี่ยวกับปัจจัยทางวัฒนธรรม

ความหลากหลายและวัฒนธรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะรวมไว้ในธุรกิจของคุณด้วยเหตุผลหลายประการ ตัวอย่างเช่น, เรียน พบว่าความหลากหลายสามารถปรับปรุงการเติบโตของส่วนแบ่งการตลาดของบริษัทได้ 45%

อย่างไรก็ตาม คุณต้องคำนึงถึงวัฒนธรรมและความหลากหลายเมื่อสื่อสารกับพนักงาน ไม่เช่นนั้นคุณอาจเสี่ยงต่อการทำให้พวกเขาขุ่นเคืองได้

ตัวอย่างเช่น หากการสื่อสารแบบใดแบบหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมเฉพาะในธุรกิจของคุณ ให้ติดต่อสื่อสารอย่างละเอียดอ่อนที่สุดเท่าที่จะทำได้

12. รู้ว่าเมื่อใดควรใช้เทคโนโลยีเพื่อสื่อสาร 📳

แม้ว่าการสื่อสารแบบเห็นหน้ากันจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการส่งข้อความถึงพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ แต่คุณควรพิจารณาใช้ช่องทางการสื่อสารที่ใช้เทคโนโลยีเพราะจะมีประสิทธิภาพอย่างเหลือเชื่อ 

การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเป็นวิธีที่รวดเร็วกว่ามาก นอกจากนี้ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าในการเผยแพร่ข้อความทั่วทั้งบริษัท ดังนั้นคุณควรใช้เพื่อการสื่อสารที่คุณต้องการส่งถึงพนักงานทุกคน

หลายวิธีสามารถช่วยให้คุณสื่อสารกับพนักงานผ่านเทคโนโลยีได้ สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณจะขึ้นอยู่กับว่าพนักงานของคุณใช้อะไรมากที่สุด

เทคโนโลยี

13. ปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารของคุณอย่างต่อเนื่อง

หากคุณพอใจกับรูปแบบการสื่อสารของคุณ แสดงว่าคุณกำลังทำอะไรผิด คุณควรปรับปรุงวิธีการสื่อสารกับพนักงานอยู่เสมอ

ดูหลักการที่เหลือในรายการของเราและประเมินอย่างตรงไปตรงมาว่าคุณนำไปใช้ในการส่งข้อความถึงพนักงานของคุณหรือไม่

หากคุณไม่ได้ใช้หลักการข้อใดข้อหนึ่งให้ลองนำไปปฏิบัติในอนาคต ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับคำติชมว่าการสื่อสารของคุณใช้คำมากเกินไป ให้เริ่มแก้ไขเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้น

john-quotes

ความคิดสุดท้ายเกี่ยวกับหลักการสื่อสาร

สิ่งสำคัญคือต้องปฏิบัติตามหลักการสื่อสารที่ดีเหล่านี้จึงจะประสบความสำเร็จ หากคุณเข้าใจพวกเขา คุณจะเรียบเรียงข้อความของคุณอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้พนักงานได้รับสิ่งที่คุณต้องการสื่อสารอย่างดี

นอกจากนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ปรับปรุงวิธีสื่อสารกับพนักงาน รับคำติชมจากพวกเขา และนำไปใช้

elon-คำพูด

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสื่อสารและการมีส่วนร่วมกับพนักงานของคุณ โปรดไปที่ ทอมมี่!